Glede na naše odlične izkušnje nam prepustite odgovorno izvedbo vpisa v BCP

BCP - BANKA CESTNIH PODATKOV

Naročite BCP

 Banka cestnih podatkov - BCP?

BCP - BANKA CESTNIH PODATKOV vsebuje tehnične podatke o državnih oz. občinskih cestah. BCP- Banka cestnih podatkov se vodi na Direkciji Republike Slovenije za infrastrukturo - DRSI, za občinske ceste na občinah.

BCP - BANKA CESTNIH PODATKOV je evidenca tehničnih podatkov o javnih cestah (državnih in občinskih) in objektih na njih, ter evidenca prometne signalizacije in opreme.Vsebuje tudi podatke o kolesarskih povezavah.

BCP- banka cestnih podatkov je pomembna za učinkovito načrtovanje, upravljanje, vzdrževanje, ter spremljanje stanja cestne infrastrukture. Uporablja se tudi v statistične namene.

Vsak izvajalec del na državni cesti je dolžan predati na Direkcijo RS za infrastrukturo poročilo o izvedenih delih BCP-banka cestnih podatkov v roku 15 dni po zaključku gradnje. V kolikor izvajalec del na državni cesti nima pridobljene usposobljenosti za izdelavo BCP poročila lahko to izvedbo BCP-ja naroči pri nas.

Naročite BCP

Zakaj izbrati nas?

 • Odgovoren pristop k delu za kvaliteten popis v BCP - Banko cestnih podatkov.

 • Priprava podatkov in vnos le teh v zakonsko obvezne obrazce.

 • Vnos podatkov prometne signalizacije v spletno aplikacijo WEPS.

 • Za boljšo organizacijo in delo uporabljamo tudi aplikacijo AUTOCAD.

 • Posredovanje podatkov BCP na DRSI v zakonskem roku.

 • Svetovanje in pomoč pri organizaciji podatkov, ki ste jih zavezani prvotno oddati vi popisovalcu BCP.

 • Odlične komunikacijske sposobnosti.

 • Prevzem naše odgovornosti do zaključka izdelave popisa v BCP.

 • Cenovno ugodni popisovalci.

Naročite BCP

BCP zakonska podlaga

 • Pravilnik o načinu označevanja javnih cest, evidencah in objektih na njih.

 • Uredba o merilih za kategorizacijo javnih cest.

 • Zakon o javnih cestah.

Več si lahko preberete na spletišču Portal GOV.SI

BCP-banka cestnih podatkov je potrebno predati upravljalcu 15 dni po zaključku gradnje. BCP - banko cestnih podatkov lahko izdela le usposobljen popisovalec BCP. V kolikor potrebujete izvedbo poročilo  BCP-banka cestnih podatkov nas čimprej kontaktirajte.

Naročite BCP

Vsebina poročila o izvedenem delu

Na spodnji povezavi si lahko ogledate kaj vse zajema poročilo o izvedenem delu. Dokument je v PDF obliki.

Prenesi poročilo (PDF)

Dokumentacija za izvedbo BCP

 • Krajši opis dela na gradbišču - gradbena situacija

 • Pregledna situacija območja izvedbe - kopija situacije iz projekta (merilo 1:5000 ali več)

 • Pogodbo (kopija)

 • Soglasje Direkcije RS za infrastukturo za objekt (v primeru, če investitor ni DRSI)

 • Kompletni projekt PID s prilogami (tehnično poročilo) v tiskani izvedbi in DWG formatu

 • Geodetski posnetek Gauss-Kruegerjeve koordinate

 • Skica posegov

 • Datumi posegov

 • Kontakt z vodjem gradbišča

Izdelovalec BCP izpolni obrazce s točnimi podatki; POROČILO O IZVEDENIH DELIH, glede na posredovano dokumentacijo.

Naročite BCP

Izbrana ni nobena datoteka

O nas

Smo podjetje z večletnimi, bogatimi izkušnjami tudi na področju izvedbe elaboratov, cestnih zapor in izvedbe prometne vertikalne in horizontalne signalizacije.

Vizitka podjetja

GISprom, projektiranje in gradbeništvo, Beno Arh s.p

Nazorjeva ulica 6a, 1370 Logatec

Matična številka: 6474144000

ID za DDV: SI83194304

TRR: SI56 10100 0052 4940 67 (Banka Intesa Sanpaolo d. d.)

Kontaktni podatki

Beno Arh - tel. št.: 031 236 758
Nazorjeva ul. 6a, 1370 Logatec
Povezava na spletno stran podjetja: www.cestne-zapore.si